2010 |2009 |2008 |2007 |2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001


Yleistä

Vuosi 2002 on Suomen Mallaswhiskyseuran neljäs täysi toimintavuosi. Tavoitteena on kokemusten myötä kehittää seuran toimintamuotoja edelleen.

Jäsenistö

Tavoitteena on kasvattaa seuran jäsenmäärää hallitusti. Lähtökohtana on saada seuraan sellaisia jäseniä, jotka ovat todella kiinnostuneita whiskykulttuurista. Jäsenmäärän kasvattaminen ei sinällään ole mikään itsetarkoitus. Kannattajajäsenien seuraan saamiseen panostetaan edellisvuotta enemmän.

Tilaisuudet

Seura järjestää vuoden 2002 aikana 4-5 kaikille jäsenille (osa myös ulkopuolisille) avointa koulutus- / tastingtilaisuutta. Tilaisuuksia voidaan järjestää yhteistyössä muiden alan toimijoiden kanssa. Tilaisuuksiin hankitaan mahdollisuuksien mukaan alustajiksi myös seuran ulkopuolisia whiskyasiantuntijoita.

Tiedotus

Tiedotuksessa hyödynnetään teknisiä välineitä (sähköposti, kotisivut) mahdollisimman paljon. Niille, joille ei ole em. välineitä käytettävissä toimitetaan kaikki oleellinen materiaali postitse.

Yhteistyö

Yhteistyösuhteita kehitetään Suomessa toimiviin vastaaviin seuroihin. Lisäksi ylläpidetään kontakteja ravintoloihin, maahantuojiin ja muihin asiaan kytkeytyviin tahoihin.

Yhteistyösuhteiden luomista keskeisiin muissa maissa toimiviin vastaaviin seuroihin jatketaan. Samoin kontakteja pyritään luomaan skottilaisiin tislaamoihin.

Opintomatkat

Vuoden aikana tehdään opintomatka Skotlantiin mikäli riittävää kiinnostusta löytyy.

Talous

Talousarvio perustuu arviolle, että seurassa on vuoden 2001 lopussa noin 75 jäsentä. Liittymismaksu on 40 euroa, vuotuinen henkilöjäsenmaksu 17 euroa sekä kannatusjäsenmaksu 85 euroa.

Hukassa? Katso sivukarttaa Linkit English Svenska Eesti Keel