2010 |2009 |2008 |2007 |2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001

Yleistä
Vuosi 2003 on Suomen Mallaswhiskyseuran viides täysi toimintavuosi. Tavoitteena on kokemusten myötä kehittää seuran toimintamuotoja edelleen.

Jäsenistö
Tavoitteena on kasvattaa seuran jäsenmäärää hallitusti. Lähtökohtana on saada seuraan sellaisia jäseniä, jotka ovat todella kiinnostuneita whiskykulttuurista. Jäsenmäärän kasvattaminen ei sinällään ole mikään itsetarkoitus. Kannattajajäsenien seuraan saamiseen panostetaan edellisvuotta enemmän.

Tilaisuudet
Seura järjestää vuoden 2003 aikana 4-5 kaikille jäsenille (osa myös ulkopuolisille) avointa koulutus-/tastingtilaisuutta. Tilaisuuksia voidaan järjestää yhteistyössä muiden alan toimijoiden kanssa. Tilaisuuksiin hankitaan mahdollisuuksien mukaan alustajiksi myös seuran ulkopuolisia whiskyasiantuntijoita. Tavanomaista juhlavampi tasting järjestetään marraskuussa seuran täyttäessä 5 vuotta.

Tiedotus
Tiedotuksessa hyödynnetään teknisiä välineitä (sähköposti, kotisivut) mahdollisimman paljon. Niille, joille ei ole em. välineitä käytettävissä toimitetaan kaikki oleellinen materiaali postitse.

Yhteistyö
Yhteistyösuhteita kehitetään Suomessa toimiviin vastaaviin seuroihin. Lisäksi ylläpidetään kontakteja ravintoloihin, maahantuojiin ja muihin asiaan kytkeytyviin tahoihin. Yhteistyösuhteiden luomista keskeisiin muissa maissa toimiviin vastaaviin seuroihin jatketaan. Samoin kontakteja pyritään luomaan skottilaisiin tislaamoihin.

Opintomatkat
Vuoden aikana tehdään opintomatka Skotlantiin.

Talous
Talousarvio perustuu arviolle, että seurassa on vuoden 2003 lopussa noin 85 jäsentä. Liittymismaksu on 40 euroa ja vuotuinen jäsenmaksu.


Hukassa? Katso sivukarttaa Linkit English Svenska Eesti Keel