2010 |2009 |2008 |2007 |2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001

Vuosi 2004 on Suomen Mallaswhiskyseuran kuudes täysi toimintavuosi. Tavoitteena on kokemusten myötä kehittää seuran toimintamuotoja edelleen.

Jäsenistö
Tavoitteena on kasvattaa seuran jäsenmäärää hallitusti. Lähtökohtana on saada seuraan sellaisia jäseniä, jotka ovat todella kiinnostuneita whiskykulttuurista. Jäsenmäärän kasvattaminen ei sinällään ole mikään itsetarkoitus. Kannattajajäsenien seuraan saamiseen panostetaan edellisvuotta enemmän.

Tilaisuudet
Seura järjestää vuoden 2004 aikana 4-6 kaikille jäsenille (osa myös ulkopuolisille) avointa koulutus- / tastingtilaisuutta. Tilaisuuksia voidaan järjestää yhteistyössä muiden alan toimijoiden kanssa. Tilaisuuksiin hankitaan mahdollisuuksien mukaan alustajiksi myös seuran ulkopuolisia whiskyasiantuntijoita.

Tiedotus
Tiedotuksessa hyödynnetään teknisiä välineitä (sähköposti, kotisivut) mahdollisimman paljon. Niille, joille ei ole em. välineitä käytettävissä toimitetaan kaikki oleellinen materiaali postitse.

Yhteistyö
Yhteistyösuhteita kehitetään Suomessa toimiviin vastaaviin seuroihin. Yhteistyömuotoja Olutseurojen kanssa selvitetään. Lisäksi ylläpidetään kontakteja ravintoloihin, maahantuojiin ja muihin asiaan kytkeytyviin tahoihin.

Yhteistyösuhteiden luomista keskeisiin muissa maissa toimiviin vastaaviin seuroihin jatketaan.

Opintomatkat
Vuoden aikana tehdään perinteinen matka Tallinnaan. Halukkuutta muunlaisiin opintomatkoihin selvitetään jäsenkyselyllä.

Talous
Talousarvio perustuu arviolle, että seurassa on vuoden 2004 lopussa noin 110 jäsentä. Liittymismaksu on 40 euroa ja vuotuinen jäsenmaksu 22 euroa (sisältää Juomanlaskija-lehden vuosikerran).


Hukassa? Katso sivukarttaa Linkit English Svenska Eesti Keel