2010 |2009 |2008 |2007 |2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001

Yleistä

Vuosi 2005 on Suomen Mallaswhiskyseuran seitsemäs täysi toimintavuosi. Tavoitteena on kokemusten myötä kehittää seuran toimintamuotoja edelleen.

Jäsenistö

Tavoitteena on kasvattaa seuran jäsenmäärää hallitusti. Lähtökohtana on saada seuraan sellaisia jäseniä, jotka ovat todella kiinnostuneita whiskykulttuurista. Jäsenmäärän kasvattaminen ei sinällään ole mikään itsetarkoitus. Kannattajajäsenien seuraan saamiseen panostetaan edellisvuotta enemmän.

Tilaisuudet

Seura järjestää vuoden 2005 aikana 5-7 kaikille jäsenille (osa myös ulkopuolisille) avointa koulutus- / tastingtilaisuutta. Tilaisuuksia voidaan järjestää yhteistyössä muiden alan toimijoiden kanssa. Tilaisuuksiin hankitaan mahdollisuuksien mukaan alustajiksi myös seuran ulkopuolisia whiskyasiantuntijoita.

Tiedotus

Tiedotuksessa hyödynnetään teknisiä välineitä (sähköposti, kotisivut) mahdollisimman paljon. Niille, joille ei ole em. välineitä käytettävissä toimitetaan kaikki oleellinen materiaali postitse. Juomanlaskija-lehteä hyödynnetään tiedotuksessa mahdollisuuksien mukaan.

Yhteistyö

Yhteistyösuhteita kehitetään Suomessa toimiviin vastaaviin seuroihin. Yhteistyötä Suomen Olutseuran kanssa jatketaan. Lisäksi ylläpidetään kontakteja ravintoloihin, maahantuojiin ja muihin asiaan kytkeytyviin tahoihin.

Opintomatkat

Vuoden aikana käydään tutustumassa Teerenpelin whiskytislaamoon Lahdessa. Perinteinen Tallinnan matka toteutetaan syyskuussa. Halukkuutta muuntyyppisiin opintomatkoihin selvitetään.

Talous

Talousarvio perustuu arviolle, että seurassa on vuoden 2005 lopussa noin 135 jäsentä. Liittymismaksu on 40 euroa ja vuotuinen jäsenmaksu 22 euroa (sisältää Juomanlaskija-lehden vuosikerran).

Hukassa? Katso sivukarttaa Linkit English Svenska Eesti Keel