2010 |2009 |2008 |2007 |2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001

Yleistä

Vuosi 2006 on Suomen Mallaswhiskyseuran kahdeksas täysi toimintavuosi. Tavoitteena on kehittää seuran toimintamuotoja edelleen.

Jäsenistö
Tavoitteena on kasvattaa seuran jäsenmäärää hallitusti. Lähtökohtana on saada seuraan sellaisia jäseniä, jotka ovat todella kiinnostuneita whiskykulttuurista. Jäsenmäärän kasvattaminen ei sinällään ole mikään itsetarkoitus. Kannattajajäsenien seuraan saamiseen panostetaan edellisvuotta enemmän.

Tilaisuudet
Seura järjestää vuoden 2006 aikana 6-8 kaikille jäsenille (osa myös ulkopuolisille) avointa koulutus- / tastingtilaisuutta. Tilaisuuksia voidaan järjestää yhteistyössä muiden alan toimijoiden kanssa. Tilaisuuksiin hankitaan mahdollisuuksien mukaan alustajiksi myös seuran ulkopuolisia whiskyasiantuntijoita.

Tiedotus
Tiedotuksessa hyödynnetään teknisiä välineitä (sähköposti, kotisivut) mahdollisimman paljon. Niille, joille ei ole em. välineitä käytettävissä toimitetaan kaikki oleellinen materiaali postitse. Juomanlaskija-lehteä hyödynnetään tiedotuksessa mahdollisuuksien mukaan.

Yhteistyö
Yhteistyösuhteita kehitetään Suomessa toimiviin vastaaviin seuroihin. Yhteistyötä Suomen Olutseuran sekä Irlantilaisen Whiskeyn Ystävien kanssa jatketaan. Lisäksi ylläpidetään kontakteja ravintoloihin, maahantuojiin ja muihin asiaan kytkeytyviin tahoihin.

Opintomatkat
Perinteinen Tallinnan matka toteutetaan syyskuussa. Halukkuutta muuntyyppisiin opintomatkoihin selvitetään.

Talous
Talousarvio perustuu arviolle, että seurassa on vuoden 2006 lopussa noin 140 jäsentä. Liittymismaksu on 40 euroa ja vuotuinen jäsenmaksu 23 euroa (sisältää Juomanlaskija-lehden vuosikerran).

Hukassa? Katso sivukarttaa Linkit English Svenska Eesti Keel