2010 |2009 |2008 |2007 |2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2008

Vuosi 2008 on Suomen Mallaswhiskyseuran kymmeness täysi toimintavuosi. Tavoitteena on kehittää seuran toimintamuotoja edelleen.

Jäsenistö

Tavoitteena on kasvattaa seuran jäsenmäärää hallitusti. Lähtökohtana on saada seuraan sellaisia jäseniä, jotka ovat todella kiinnostuneita whiskykulttuurista. Kannattajajäsenien seuraan saamiseen panostetaan edellisvuotta enemmän.

Tilaisuudet

Seura järjestää vuoden 2008 aikana 6-8 kaikille jäsenille (osa myös ulkopuolisille) avointa koulutus- / tastingtilaisuutta. Tilaisuuksia voidaan järjestää yhteistyössä muiden alan toimijoiden kanssa. Tilaisuuksiin hankitaan mahdollisuuksien mukaan alustajiksi myös seuran ulkopuolisia whiskyasiantuntijoita.

Syksyllä järjestetään seuran 10-vuotisjuhlat

Tiedotus

Tiedotuksessa hyödynnetään teknisiä välineitä (sähköposti, kotisivut) mahdollisimman paljon. Niille, joille ei ole em. välineitä käytettävissä toimitetaan kaikki oleellinen materiaali postitse. Juomanlaskija-lehteä hyödynnetään tiedotuksessa mahdollisuuksien mukaan.

Yhteistyö

Yhteistyösuhteita kehitetään Suomessa toimiviin vastaaviin seuroihin. Yhteistyötä Suomen Olutseuran sekä Irlantilaisen Whiskeyn Ystävien kanssa jatketaan. Lisäksi ylläpidetään kontakteja ravintoloihin, maahantuojiin ja muihin asiaan kytkeytyviin tahoihin.

Opintomatkat

Vuoden aikana järjestetään opintomatkoja kiinnostuksen mukaan.

Talous

Talousarvio perustuu arviolle, että seurassa on vuoden 2008 lopussa noin 180 jäsentä. Liittymismaksu on 40 euroa ja vuotuinen jäsenmaksu 23 euroa (sisältää Juomanlaskija-lehden vuosikerran).

 

Hukassa? Katso sivukarttaa Linkit English Svenska Eesti Keel