2010 |2009 |2008 |2007 |2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2009

Vuosi 2009 on Suomen Mallaswhiskyseuran yhdestoista täysi toimintavuosi. Tavoitteena on kehittää seuran toimintamuotoja edelleen.

Jäsenistö

Tavoitteena on kasvattaa seuran jäsenmäärää hallitusti. Lähtökohtana on saada seuraan sellaisia jäseniä, jotka ovat todella kiinnostuneita whiskykulttuurista. Kannattajajäsenien seuraan saamiseen panostetaan.

Tilaisuudet

Seura järjestää vuoden 2009 aikana 6-8 kaikille jäsenille (osa myös ulkopuolisille) avointa koulutus- / tastingtilaisuutta. Tilaisuuksia voidaan järjestää yhteistyössä muiden alan toimijoiden kanssa. Tilaisuuksiin hankitaan mahdollisuuksien mukaan alustajiksi myös seuran ulkopuolisia whiskyasiantuntijoita.

Tiedotus

Tiedotuksessa hyödynnetään teknisiä välineitä (sähköposti, kotisivut) mahdollisimman paljon. Niille, joille ei ole em. välineitä käytettävissä toimitetaan kaikki oleellinen materiaali postitse.

Yhteistyö

Yhteistyösuhteita kehitetään Suomessa toimiviin vastaaviin seuroihin. Lisäksi ylläpidetään kontakteja ravintoloihin, maahantuojiin ja muihin asiaan kytkeytyviin tahoihin.

Opintomatkat

Vuoden aikana järjestetään opintomatkoja kiinnostuksen mukaan.

Talous

Talousarvio perustuu arviolle, että seurassa on vuoden 2009 lopussa noin 210 jäsentä. Liittymismaksu on 40 euroa, vuotuinen jäsenmaksu 20 euroa ja kannatusjäsenmaksu 100 euroa.

 

Hukassa? Katso sivukarttaa Linkit English Svenska Eesti Keel