Soome Linnaseviski Selts on Soome esimene registreeritud viskiselts. Selts on asutatud novembris 1998. Ja tema kodukohaks on Helsingi, tegutsemispiirkond aga kogu Soome.

KULTUURIARENDUS

Seltsi eesmärgiks on edendada shoti Linnaseviski kultuuri soomesöögi- ja joogikultuuris. Samas ei välista selts muidki viskisid. Selts kogub voimalikult palju teavet linnaseviskidest, nende valmistamisest, pruukimistraditsioonidest ja ajaloost.
Eesmärgiks on levitada viskiteadmist koosviibimistel, kirjasonas ja sidevahendits kaudu.

KOOSTÖÖ

Meile on tähtsad koostöösuhted. Linnaseviski Seltsi loomulikud koostööpartnerid on muut viskiseltsid, olleseltsid, restoranid, maaletoojad ja villijad. Koostööd harrastatakse nii kodu- kui välismaal.

KOHALIKUD KLUBID

Vähemalt 5 seltsi liiget voivad asutada kohaliku viskiklubi.
Klubi toimib kooskolas seltsi eesmärkidele.

SERTIFITSEERIMISSÜSTEEM

Selts on välja arendanud viskikultuuriga liitunud restoranide ja klubide sertifitseerimissüsteemi. Lisateavet korraldusest saab selle tutvustuse lopus toodud kontaktisikutelt.

ÜHISETTEVOTMISI

Selts korraldab üritusi nii liikmetele kui laiemale üldsusele, 3 – 4 korela aastas on lahtiste uste päev. Üritustel on eesmärgiks viskikultuuri teoreetiline kui praktiline pool. Selle tarbeks kaasame voimalikult pädevaid asjatundjaid süvendamaks viskiteadmisi

TEADUSTAMINE

Seltsi liikmetele saadetakse iga kahe kuu järel erilisi viskiteavitusi. Eesmärgiks on ka selgitada välja laiemale üldsusele suunatud teabe levitamise voimalusi.
Seltsi kodulehekülg leidub aadressilt: www.mallaswhiskyseura.fi

TUTVUMISREISID

Selts korraldab tutvumisreise korgekasemalistesse viskirestoranidesse.
Tulevikus on eesmärgiks tutvuda shoti viskivalmistajatega.

KUIDAS SAADA LIIKMEKS

Liikmestaatust voib taotleda kirjaliku avalduse teel. Loomulikuet eeldadakse korralikku mainet ja 20 aasta iga. Täbtis kriteerium on samuti toeline huvi viskikultuuri vastu. Üksikisiku liitumismaksuks on 40€. ja aastamaksu suuruseks aastal 2009 on 20€. Seltsi vöib samuti kuuluda toetajaliikmeid. Aastal 2009 on toetajaliikme aastmaksu 100€.

TÄJENDAVAD INFOT

Lisainfot seltsist ja tema tegevusest annavad

Antti Tuurala
seltsi president
GSM: +358 40 5169 541
e-mail: antti (at) mallaswhiskyseura.fi

Seppo Siika-aho
seltsi peasekretär
tel 358 50 3566817
e:mail: siik (at) @dlc.fi


Hukassa? Katso sivukarttaa Linkit English Svenska Eesti Keel