Maltwhiskyföreningen i Finland rf är Finlands första registrerade Whiskyförening. Föreningen grundades i Helsingfors i november 1998 och dess hemort är också Helsingfors, men dess verksamhetsområde omfattar hela Finland.

Främjande av kulturen
Föreningen har som målsättning att främja speciellt den skotska maltwhiskykulturen inom finländsk mat- och dryckeskultur. Inom denna verksamhet är vi dock inte främmande för annan whisky.

Föreningen verkar för att sammanföra kännedom om maltwhisky, dess framställningssätt, användningsområden och historia.

Målsättningen är att sprida whiskykunnande genom olika evenemang och i skriftlig och virtuell form.

I samarbete med andra
Samarbetsrelationer är viktiga. Naturliga samarbetsparter för Maltwhiskyföreningen är andra whisky- och ölföreningar, restauranger, importörer och destillerier.

Samarbetet har både nationell- och internationell inriktning.

Lokala klubbar
Minst 5 föreningsmedlemmar kan bilda en lokal whiskyklubb. Klubben samverkar med föreningen genom att förverkliga dess målsättningar.

Certifieringssystem
Föreningen har utvecklat ett certifieringssystem för whiskykultur hos restauranger och andra branschorganisationer. Tilläggsuppgifter om detta system ges av föreningens kontaktpersoner.

Gemensamma tillställningar
Föreningar anordnar både medlemstillställningar och öppna tillställningar för en bredare publik. Öppna tillställningar ordnas 3 - 4 gånger i året.

Vid föreningens tillställningar är syftet att fördjupa sig i whiskykulturens teori och praktik. För att fördjupa vårt whiskykännedom rekryterar vi kunniga experter till våra tillställningar.


Information
Föreningens medlemmar får ett infoblad om whisky varannan månad. Målsättningen är att senare utveckla en mer omfattande publikation. Föreningens hemsidor finns på adressen:www.mallaswhiskyseura.fi


Företagsbesök
Föreningen anordnar besök till högklassiga whiskyrestauranger.
I planerna ingår att också besöka skotska destillerier.

Medlemsanslutning ?
Medlemsanslutning sker genom skriftlig medlemsansökan. Detta förutsätter oförvitlighet och 20 års ålder. Ett viktigt kriterium är visat intresse för whiskykulturen.

Anslutningsavgift för personligt medlemskap är 40€. Dessutom uppbärs en årlig medlemsavgift. Medlemsavgiften för år 2009 uppgår tilll 20€.

Föreningen upptar även organisationer som understödsmedlemmar. År 2009 uppgår medlemsavgiften för understödsmedlem till 100€.

Tilläggsuppgifter
Tilläggsuppgifter om föreningen och dess verksamhet fås av

Antti tuurala
Föreningens president
Tel. Intl + 358 40 5169 541
e-mail: antti (at) mallaswhiskyseura.fi

Seppo Siika-aho
Föreningens generalsekreterare
050-3566 817
e-mail: siika (at) dlc.fi

Maltwhiskyföreningen i Finland rf
PB 71
00521 HELSINGFORS
www.mallaswhiskyseura.fi


Hukassa? Katso sivukarttaa Linkit English Svenska Eesti Keel