Klubitoiminta
Suomen Mallaswhiskyseura ry. on kansallinen, koko maan kattava yhdistys, jonka jäseninä on sekä henkilöitä, että yhteisöjä. Yhteisöt voivat olla vain kannattajajäseninä ilman äänioikeutta.

Koska yksittäisen henkilöjäsenen on vaikea osallistua yhdistyksen toimintaan valtakunnallisen alueen vuoksi, on katsottu tarpeelliseksi järjestää jäsentoiminta niin, että vähintään viisi ( 5 ) Suomen Mallaswhiskyseuran jäsentä voi perustaa rekisteröimättömän alueellisen klubin.

Klubin nimessä tulee esiintyä Suomen Mallaswhiskyseuran nimi (Esim. Suomen Mallaswhiskyseura ry:n Pietarsaaren Klubi, Mikkelin Viskisieppoklubi SMWS ry, Puijon whiskypeipposet SMWS ry.) tai viittaus siihen.

Klubi toimii itsenäisesti, noudattaen seuran sääntöjä, omien tarpeittensa ja mahdollisuuksiensa mukaan. Klubin toiminnan tulee tukea seuran toimintaa ja päämääriä.

Seura tukee klubin toimintaa tiedottamalla alan tapahtumista, uutisoimalla asioita, avustamalla erilaisten tilaisuuksien (esim. tasting) järjestämisessä mahdollisuuksien mukaan, luomalla yhteyksiä vaikuttajiin ja alan organisaatioihin, sekä luomalla verkostoa ravintolayrityksien ja seuran klubien välille.

Seura voi tukea klubin koulutus- ja tiedotustoimintaa taloudellisesti, jos se on mahdollista. Tämä edellyttää yksityiskohtaisten suunnitelmien tekoa ennen tukihakemusta.

Klubin on laadittava itselleen toimintaohje, joka tulee toimittaa seuralle tiedoksi.
Klubilla voi olla itsenäinen talous, josta klubi itse vastaa niin varain hankinnan, kuin vastuidenkin osalta.

Klubin tärkeä tehtävä on etsiä seuralle henkilö- ja kannattajajäseniä. Klubi voi toimia henkilöjäsenen suosittelijana.

Klubin tulee valita johtoonsa vastuuhenkilöksi esim. ”klubimestarin”, joka vastaa klubin toiminnasta ja toimii seuran ja klubin välisenä yhteyshenkilönä. Jos klubi kokonsa ja toimintansa laajuuden puolesta tarvitsee, voi se valita jäsenistä koostuvan klubitoimikunnan.

Seura voi järjestää klubimestareille vuosittain klubiseminaarin, jossa koordinoidaan seuran operatiivista toimintaa ja linjataan seuran tavoitteita. Seuraa koskevat päätökset tehdään kuitenkin seuran kokouksissa.

Klubitoimintaa ohjaa ja koordinoi seuran hallituksen valitsema ”klubineuvos”.
Klubitoimintaa valvoo seuran hallitus.

Jos alueellinen tai paikallinen klubi toimii seuran etujen vastaisesti, tai rikkoo merkittävällä tavalla seuran sääntöjä, voi seuran hallitus erottaa klubin jäsenet seurasta.


Tampereen klubimestari Janne Suominen onnittelee 5-vuotiasta Pietarsaaren klubia (lahjan vastaanottaa Jokke Merimaa)

Hukassa? Katso sivukarttaa Linkit English Svenska Eesti Keel