TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2007

Vuosi 2007 on Suomen Mallaswhiskyseuran yhdeksäs täysi toimintavuosi. Tavoitteena on kehittää seuran toimintamuotoja edelleen.

Jäsenistö

Tavoitteena on kasvattaa seuran jäsenmäärää hallitusti. Lähtökohtana on saada seuraan sellaisia jäseniä, jotka ovat todella kiinnostuneita whiskykulttuurista. Kannattajajäsenien seuraan saamiseen panostetaan edellisvuotta enemmän.

Tilaisuudet

Seura järjestää vuoden 2007 aikana 6-8 kaikille jäsenille (osa myös ulkopuolisille) avointa koulutus- / tastingtilaisuutta. Tilaisuuksia voidaan järjestää yhteistyössä muiden alan toimijoiden kanssa. Tilaisuuksiin hankitaan mahdollisuuksien mukaan alustajiksi myös seuran ulkopuolisia whiskyasiantuntijoita.

Tiedotus

Tiedotuksessa hyödynnetään teknisiä välineitä (sähköposti, kotisivut) mahdollisimman paljon. Niille, joille ei ole em. välineitä käytettävissä toimitetaan kaikki oleellinen materiaali postitse. Juomanlaskija-lehteä hyödynnetään tiedotuksessa mahdollisuuksien mukaan.

Yhteistyö

Yhteistyösuhteita kehitetään Suomessa toimiviin vastaaviin seuroihin. Yhteistyötä Suomen Olutseuran sekä Irlantilaisen Whiskeyn Ystävien kanssa jatketaan. Lisäksi ylläpidetään kontakteja ravintoloihin, maahantuojiin ja muihin asiaan kytkeytyviin tahoihin.

Opintomatkat

Syyskuussa tehdään opintomatka Tallinnaan tai Tukholmaan.

Talous

Talousarvio perustuu arviolle, että seurassa on vuoden 2007 lopussa noin 155 jäsentä. Liittymismaksu on 40 euroa ja vuotuinen jäsenmaksu 23 euroa (sisältää Juomanlaskija-lehden vuosikerran).

 

Hukassa? Katso sivukarttaa Linkit English Svenska Eesti Keel