TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2011

Vuosi 2011 on Suomen Mallaswhiskyseuran kahdestoista täysi toimintavuosi. Tavoitteena on kehittää seuran toimintamuotoja edelleen.

Jäsenistö

Tavoitteena on kasvattaa seuran jäsenmäärää hallitusti. Lähtökohtana on saada seuraan sellaisia jäseniä, jotka ovat kiinnostuneita whiskykulttuurista. Kannattajajäsenien seuraan saamiseen panostetaan edelleen.

Tilaisuudet

Seura järjestää vuoden 2011 aikana 8-10 kaikille jäsenille (osa myös ulkopuolisille) avointa koulutus- /tasting-tilaisuutta. Tilaisuuksia voidaan järjestää yhteistyössä muiden alan toimijoiden kanssa. Tilaisuuksiin hankitaan mahdollisuuksien mukaan alustajiksi myös seuran ulkopuolisia whiskyasiantuntijoita.

Klubitoiminta

Klubimestarit kutsutaan yhteiseen tapaamiseen, jossa vaihdetaan kokemuksia sekä kehitetään ideoita klubitoiminnan edelleen kehittämiseksi.

Tiedotus

Tiedotuksessa hyödynnetään teknisiä välineitä (sähköposti, kotisivut) mahdollisimman paljon. Niille, joilla ei ole em. välineitä käytettävissä, toimitetaan kaikki oleellinen materiaali postitse. Oman lehden tekemistä joko netti- tai paperiversiona selvitetään.

Yhteistyö

Yhteistyösuhteita kehitetään Suomessa toimiviin vastaaviin seuroihin. Lisäksi ylläpidetään kontakteja ravintoloihin, maahantuojiin ja muihin asiaan kytkeytyviin tahoihin.

Opintomatkat

Vuoden aikana järjestetään opintomatka Skotlantiin.

Talous

Talousarvio perustuu arviolle, että seurassa on vuoden 2011 lopussa noin 325 jäsentä. Liittymismaksu on 40 euroa, vuotuinen jäsenmaksu 20 euroa ja kannatusjäsenmaksu 100 euroa.

 

Hukassa? Katso sivukarttaa Linkit English Svenska Eesti Keel